Koš prohromski (5 ramova okretni)

  • Prečnik koša 700 mm
  • Predvidjeno za veličinu rama maksimalno 450 mm x 330 mm
  • Koš (OKRETNI) za 5 velikih ili 10 poluramova.