Sud za otklapanje mednih poklopaca 1m

  • Sud dužine 1 m, dubina 350mm
  • Dno pokriveno prohrom sitom
  • Slavina Cr 304
  • Štelujuća visina do 0,90 m
  • Rešetke za otklapanje 2 kom Cr 304