Koš prohromski (4 rama okretni)

  • Prečnik koša 600 mm
  • Predvidjeno za veličinu rama maksimalno 450 mm. x 300 mm
  • Koš (OKRETNI) za 4 velia ili 8 poluramova.