Centrifuga za med prohromska ručna (četvororamna DB ) klasična fi 630 mm

KLASIČNA

  • Predvidjena za 4 DB rama, ili 8 polurama.
  • Maksimalna veličina rama 450 mm x 360 mm.
  • Ručni mehanizam sa kočnicom, jedan smer
  • Prečnik centrifuge 630 mm.
  • Izradjena od 304 prohrom materijala. Slavina Cr 304, koš Cr 304.