Komora za dekristalizaciju meda (bure 60 L)

Spoljne mere:

  • Širina 500 mm. dubina 500 mm
  • Visina 800 mm

Digitalno štelovanje temperature
Grejač 400 W