Uglovi za košnice DB

  • Dužina ugla 310 mm
  • Pocinkovan lim 0,4 mm
  • Širina strane 30 mm.