Komora za dekristalizaciju meda (2 bureta od 60 L)

Spoljne mere:

  • Širina 920 mm. dubina 500 mm
  • Visina 800 mm

Digitalno štelovanje temperature
Grejač 400 W